Bases i procés de selecció

Inscripció

 • El límit de candidatures que pot presentar cada centre educatiu és de 3.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal.
  • La tramesa en línia del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a.
  • La recomanació confidencial del professor/a de la modalitat de Ciències i Tecnologia 
  • La recomanació confidencial del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa al Bojos per la salut i l’alimentació. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Perfil dels candidats

 • Cursar 1r o 2n de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia  durant curs 2017-2018.
 • Estudiar en un centre de secundària, ja sigui públic, privat o concertat de Catalunya
 • Adreçat especialment als estudiants interessats en els estudis de medicina, infermeria, dietètica i nutrició, biologia, tecnologia dels aliments, psicologia, entre d’altres estudis vinculats a la salut.
 • Mostrar especial motivació, interès i curiositat entorn la salut i especialment a la recerca en aquest àmbit.
 • Tenir un bon expedient acadèmic.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Mostrar il·lusió en participar i comprometre's a aprofitar les oportunitats que ofereix el programa Bojos per la la salut i l'alimentació durant el curs 2017-2018.​

Procés de selecció

 • Un tribunal escollit per la Fundació Catalunya-La Pedrera proposarà els candidats que passen a la segona fase del procés de selecció. Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació del formulari d’inscripció, que inclou:
  • Carta de motivació.
  • Expedient acadèmic.
  • Les dues recomanacions confidencials del centre.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.
 • Els candidats que superin la primera fase de selecció passaran a la fase d’entrevistes, que tindran lloc entre el 6-8 de juny de 2017.
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Calendari 

3 d’abril al 8 de maig de 2017

Inscripcions

9 de maig-5 de juny

1r procés de selecció

6-8 de juny de 2017

2n procés de selecció. Entrevistes personals als candidats preseleccionats

26 de juny i 1 de juliol de 2017

Comunicació als estudiants seleccionats

30 de juny al 7 de juliol de 2017

Pagament

6 d’octubre de 2017

Acte inaugural de Bojos per la salut i l’alimentació (La Pedrera, Barcelona)

14 d’octubre de 2017 al 28 de març de 2018

Sessions teorico-pràctiques en diferents centres de recerca, centres hospitalaris i institucions (Barcelona, Reus i Sant Fruitós de Bages)

30 de març de 2018

Acte de cloenda i lliurament de diplomes de Bojos per la salut i l’alimentació

Cost del programa

Cada estudiant seleccionat farà l’aportació de 150 euros en concepte d'inscripció. Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

 • Tramitació: Ingrés o transferència bancària
 • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
 • Concepte: BXC1709 + nom i cognom (de l’alumne)+ DNI
 • Terminis: Fins al 7 de juliol de 2017 cal fer el pagament i enviar el comprovant de l’ingrés a coneixement@fcatalunyalapedrera.com.
 • El pagament s'haurà de fer entre el 30 de juny i el 7 de juliol un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • Bojos per la salut i l’alimentació, així com els altres cursos que formen part del programa Bojos per la ciència basen el procés de selecció en les qualitats dels candidats.
 • La Fundació Catalunya-La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap alumne seleccionat fora del programa per raons econòmiques. Per això estudiarà la concessió de beques als candidats que justificquin documentalment no poder fer front a l'import de matriculació.
 • Qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb coneixement@fcatalunyalapedrera.com

 

Dades

 • Les dades facilitades en el formulari d'inscripció es faran servir per a gestionar la participació dels candidats durant el Bojos per la salut i l’alimentació 2017-2018.
 • Les dades de contacte es faran servir també per a facilitar informació de programes i accions de la Fundació Catalunya-La Pedrera que puguin ser d’interès per al participant.